REZA
POURRABBANI
رضا پورربانی

بعد از زلزله بزرگ سال ۲۰۱۱ ژاپن به این فکر افتادم که چرا کشوری با این عظمت نمی‌تواند دستگاهی بسازد که با پیش بینی سریع تر زلزله باعث شود تا این همه مردم زیر آوار نمانند. البته ژاپن الان دستگاه‌های زلزله سنجی دارد که هم وزنشان زیاد است و هم قیمت بسیار بالایی حدوداً ۳ میلیارد تومان ... اختراعات »

۳۶۰ °
داستان من

MY INVENTIONS
اختراعات من

NOTES & ARTICLES
یادداشت‌ها و مقالات

IN MEDIA
در رسانه‌ها